مطالب دست و هنر


یک نماهنگ برای مادران منتشر گردید

یک نماهنگ برای مادران منتشر گردید

رد دیداری پرابهام در روزنامه های جهان

رد دیداری پرابهام در روزنامه های جهان

تفاهم نامه ای برای ارتقای سواد دیرینه شناسی بچه ها

تفاهم نامه ای برای ارتقای سواد دیرینه شناسی بچه ها

، در سینما و تئاتر چه خبر است؟،

، در سینما و تئاتر چه خبر است؟،

850 نفر در جشنواره شعر اشراق شرکت کردند

850 نفر در جشنواره شعر اشراق شرکت کردند
در برنامه ای تحت عنوان قرار :

بررسی تأثیر جشنواره ها بر ادبیات و هنر

بررسی تأثیر جشنواره ها بر ادبیات و هنر

تولد یک انجمن جدید برای میراث تمدنی ایران

تولد یک انجمن جدید برای میراث تمدنی ایران
با انتخاب ۱۰ تیم برای مرحله دوم؛

فرنوی بازی های ویدئویی و کتاب تعاملی به مرحله تکمیل طرح ها رسید

فرنوی بازی های ویدئویی و کتاب تعاملی به مرحله تکمیل طرح ها رسید

عروسکی روی آب منتشر گردید

عروسکی روی آب منتشر گردید

فاصله زیاد گردشگری تا رسیدن به شرایط عادی

فاصله زیاد گردشگری تا رسیدن به شرایط عادی
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی