آرشیو مطالب : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

رئیس كمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران:

حفاظت از خانه نیما یوشیج

حفاظت از خانه نیما یوشیج
یك درخواست از رئیس سازمان میراث فرهنگی

شكایت از مخدوش كنندگان سر در دانشگاه تهران

شكایت از مخدوش كنندگان سر در دانشگاه تهران

راه اندازی موزه گوهرسنگ ها

راه اندازی موزه گوهرسنگ ها
مدیركل میراث فرهنگی یزد خبر داد:

رویكردهای میراث فرهنگی استان یزد

رویكردهای میراث فرهنگی استان یزد

انتخاب آثار صنایع دستی البرز برای دریافت نشان ملی

انتخاب آثار صنایع دستی البرز برای دریافت نشان ملی

برگزاری داوری مهر اصالت صنایع دستی در گیلان

برگزاری داوری مهر اصالت صنایع دستی در گیلان

آغاز بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع دستی

آغاز بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع دستی

ثبت جهانی صنایع دستی سیرجان و مریوان

ثبت جهانی صنایع دستی سیرجان و مریوان

اولین روستای جهانی صنایع دستی

اولین روستای جهانی صنایع دستی
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی