مطالب دست و هنر

فراهانی خبر داد؛

بازی سازان می توانند عضو صندوق اعتباری هنر شوند

بازی سازان می توانند عضو صندوق اعتباری هنر شوند
هوشیار مطرح كرد؛

تغییر دولت، خللی در برگزاری جشنواره دستان ایجاد نمی کند

تغییر دولت، خللی در برگزاری جشنواره دستان ایجاد نمی کند
توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای؛

انتشار گزارش تفکیک بازیکنان ایرانی

انتشار گزارش تفکیک بازیکنان ایرانی
علامتی با دست و هنر مطرح كرد؛

رئیس جمهور آینده بداند ایران قوی با کودکان قوی محقق می شود

رئیس جمهور آینده بداند ایران قوی با کودکان قوی محقق می شود

آهنگ مست عشق

آهنگ مست عشق
وزرای كشور ایران و عراق تاكید كردند:

تردد زوار اربعین از مرزهای ۲ کشور سرعت می گیرد

تردد زوار اربعین از مرزهای ۲ کشور سرعت می گیرد

سفارش شیخ حسین انصاریان به رئیس جمهور منتخب به علاوه ویدئو و عکس

سفارش شیخ حسین انصاریان به رئیس جمهور منتخب به علاوه ویدئو و عکس
فلاح مطرح كرد؛

کاندیداهای ریاست جمهوری کمتر به حوزه کودکان و نوجوانان پرداختند

کاندیداهای ریاست جمهوری کمتر به حوزه کودکان و نوجوانان پرداختند

زاینده رود و حیات بناهای تاریخی اصفهان

زاینده رود و حیات بناهای تاریخی اصفهان
توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای؛

بازی Elden Ring نقد می شود

بازی Elden Ring نقد می شود
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی