ماجرای تقابل كوه بیرمی با یك معدن سنگ

ماجرای تقابل كوه بیرمی با یك معدن سنگ دست و هنر: بوشهر حدود دو سال است كه فعالیت معدن سنگ مرمریت دشتی در كنار كوه بیرمی و عمارت شیرینه سبب بروز اختلافاتی میان صمت و محیط زیست شده است؛ در این میان مردم منطقه و دوستداران محیط زیست نیز مخالف بهره برداری این معدن هستند.


به گزارش دست و هنر به نقل از ایسنا، فعالیت این واحد معدنی در شهرستان دشتی از آغاز با حاشیه های فراوانی همراه بوده و هر بار شروع و مبادرت به کوچکترین فعالیتی با یک اعتراض و تجمع از طرف مردم محلی و فعالان محیط زیست روبرو شده است. از پویش نجات بیرمی و درخواست برای لغو مجوز فعالیت این معدن گرفته تا کمپین اعتراضات مردمی و حتی آتش سوزی هایی در مراتع شیرینه...
دوستداران محیط زیست و مردم بومی منطقه با نگرانی برای چشمه آب شیرین واقع در کوه بیرمی و عمارت تاریخی شیرینه می گویند فعالیت معدن سنگ ذخایر آب شیرین منطقه را تحت شعاع قرار خواهد داد و موجب تخریب محیط زیست و از بین رفتن حیات وحش بیرمی خواهد شد. آنها همین طور درباره حیات وحش، گونه های جانوری و زیستگاه های این منطقه حفاظت شده هستند.
فرهاد قلی نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر یکشنبه / ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گفت و گو با ایسنا از بررسی مجوز و نحوه فعالیت معدن آگاهی داد و اظهار داشت: معدن سنگ مرمریت داستان پیچیده ای دارد، مجوز فعالیت معدن توسط صنعت و معدن صادر شده منتها بحث محیط زیست و سایر مسائل آن در مرحله بررسی به سر می برد که این گفته مدرکی دال بر صدور مجوز معدن توسط صمت، بدون استعلام از محیط زیست و تنها با موافقت منابع طبیعی بعنوان متولی صورت گرفته است.
غلامرضا منتظری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نیز در همین زمینه به ایسنا اظهار داشت: منابع طبیعی مجوز نمی دهد، ما فقط اراضی ملّی و یا طرح های کشاورزی و محدوده های معدنی را برای اقدامات توسعه ای -که یکی از آنها معدن است- و بعنوان تخصیص در اختیار امور اراضی یا صنعت و معدن قرار می دهیم و استعلام ها بر عهده ما نیست بلکه توسط امور اراضی یا صنعت و معدن انجام می شود؛ منابع طبیعی فقط در صورت ملّی بودن، غیر معارض بودن و یا وجود درختان ممنوع القطع مثل بادام از فعالیت صنعتی جلوگیری می کند.
وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی مرجع استعلام کننده درباره مسائل محیط زیستی نیست، اظهار داشت: پرونده معدن مربوط به سنوات گذشته بوده و جزئیات آن قابل بررسی بیشتر است. طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی در اختیار امور اراضی قرار گرفته و آنها استعلام ها را انجام می دهند، درباره معدن نیز، ما محدوده معدن را در اختیار صنعت و معدن قرار می دهیم و صمت موظف بوده از محیط زیست استعلام کند و اگر این کار را نکرده مقصر است چون معدن آلایندگی هایی دارد.

معادن و ظرفیت های معدنی تفکیک شده است
به تازگی -یکشنبه / ۱۹ مرداد ۱۳۹۹- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفت و گو با خبرنگاران درباب وضعیت کوه بیرمی و معدن سنگ مرمریت عنوان کرد: "معدن سنگ مرمریت سال ۱۳۸۰ به بهره بردار واگذار شده اما برمبنای آنچه در قانون معدن پیش بینی شده نتوانسته از آن بهره برداری کند و طبق قانون سلب صلاحیت شده است. مطابق قانون وظیفه داریم که معدن را به مزایده بگذاریم، تا اینکه در آخرین مزایده -سال ۱۳۹۷- بهره بردار مشخص و بعد از ستاندن استعلام های لازم از مراجع ذی ربط، پروانه بهره برداری صادر گردید. بعد از آن اعتراضاتی توسط اداره کل محیط زیست استان بوشهر به عمل آمد و سپس NGO هایی که پیگیر این مساله بودند، در خصوص اینکه این منطقه جزو محدوده حفاظت شده است."
سیدحسین حسینی محمدی افزود: "با بررسی های مجدد مشخص شده که این منطقه حفاظت شده نیست، به این دلیل که سال ۱۳۸۴ محیط زیست استان درخواستی به اداره کل صنایع و معادن وقت استان درخواستی در خصوص اینکه ارتقاء محدوده ای تحت عنوان شکار ممنوع خائیز را ارسال می کند که طی بررسی صمت، معادن و ظرفیت های معدنی تفکیک شده و با ۳۵.۵ کیلومتر از این محدوده موافقت و این مختصات را با سند به محیط زیست و وزارت صمت اعلام می نماید. بعد از این اتفاقات در اواخر سال ۹۷ محیط زیست استان در اطلاعیه ای کل این محدوده را حفاظت شده اعلام می کند که این دو ماه بعد از صدور پروانه بهره برداری از معدن توسط صمت بوده است."
وی اظهار نمود: "بر اساس سوابق شورای عالی حفاظت محیط زیست، محدوده موافقت شده استان و وزارتخانه -صمت- با محدوده اعلام شده توسط محیط زیست تفاوت دارد؛ یعنی ما ۳۵.۵ کیلومتر و محیط زیست استان ۲۲۰ کیلومتر اعلام نموده است. به همین خاطر طی مکاتباتی با سازمان محیط زیست، درخواست اصلاح محدوده حفاظت شده توسط وزارت صمت عنوان شد. بازدیدهایی نیز صورت گرفته و نامه نگاری در این خصوص انجام شده است."

اعتبار پروانه های بهره برداری تا اختتام ذخیره معدن
این مسئول توضیح داد: "متاسفانه به شکلی وانمود شده که این محدوده حفاظت شده است، در صورتیکه اینطور نیست و بین صمت و محیط زیست در این زمینه اختلاف جدی وجود دارد و نهایتا در شورای حفاظت محیط زیست یا بوسیله مراجع دیگر پیگیر اصلاح محدوده اعلام شده هستیم و حتی اگر محدوده حفاظت شده نیز تلقی شود برمبنای قانون حق بهره بردار و پروانه های بهره برداری تا اختتام ذخیره معدن -البته با رعایت الزامات- پابرجا است."
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اشاره کرد: "برای این مساله چند چالش مطرح است، بحث آب، لطمه پذیری چاه ها و منابع آب و عمارت شیرینه و جاده دسترسی که همه اینها از آب منطقه ای، آب شهری، امور اراضی و منابع طبیعی و میراث فرهنگی استعلام شده و موافقت ستاندن شده است. ضمن اینکه بعد از این اتفاقات با پیگیری های کارگروه تعامل شورای تامین، محیط زیست مکتوب اعلام نموده که باتوجه به جلوگیری از این محدوده توسط شورای تامین، موضوع به شورای تامین واگذار شود. بعد از آن باردیگر شورای تامین از دستگاه های ذیربط استعلام کرده و آنها نیز پاسخ مستند داده و به مراجع قضایی نیز اعلام گردید و بهره بردار فعالیت خودرا آغاز کرد اما متاسفانه تجمع و اعتراض توسط انجمن فعالان محیط زیستی صورت گرفت."
حسینی محمدی عنوان کرد: "هیچگونه کوتاهی و سهل انگاری توسط سازمان صنعت و معدن در صدور مجوز اتفاق نیفتاده و صدور پروانه بهره برداری کاملا منطبق بر قانون و مقررات بوده است. اختلافات و اتفاقات بعد از آن نیز به وزارتخانه صمت و مراجع ذی ربط اعلام شده است."

هیچ عملیات انفجاری اتفاق نمی افتد
وی اشاره کرد: "بهره برداری از معدن تنها شامل برداشت، و برش سنگ به صورت خشک و با سیم برش بوده و هیچگونه عملیات انفجاری اتفاق نمی افتد و بهره بردار مکلف است استخراج را به صورت سیم برش انجام داده و بعد از برداشت سنگ آنرا به ناحیه صنعتی منتقل کرده و عملیات فرآوری را انجام می دهد. درباب جاده دسترسی، بهره بردار بارها صراحتا اعلام نموده که مسئولیت مرمت بنا را پذیرفته و متعهد است که هر گونه خسارت احتمالی بنا را جبران نماید. درباره راه و دسترسی نیز بایست طوری عمل کند که هیچ گونه تخریبی صورت نگیرد، برای اینکه انفجار می تواند برای چاه های آب منطقه مشکل ایجاد کند و زمانی که انفجاری صورت نگیرد و تنها برش باشد دیگر هیچ ریزشی اتفاق نمی افتد. در عین حال اداره آب و فاضلاب و شرکت منطقه ای صراحتا در پاسخ به استعلام ما و فرمانداری عنوان کرده اند که با این شرایط تعریف شده مشکلی برای ادامه فعالیت بهره برداری معدن وجود ندارد."
این مسئول اشاره کرد: "با توجه به شرایط کشور باید تولید و سرمایه گذاری داشته باشیم ولی این شکل عملکرد می تواند به سرمایه گذاری در منطقه لطمه بزند، بالاخره هر نوع فعالیت صنعتی و یا معدنی یک سری عوارض دارد اما قابل مدیریت است و می توان در قالب های تعیین شده این فعالیت ها را با رعایت الزامات و نظارت تحت کنترل درآورد."
منبع:

1399/05/22
13:00:45
5.0 / 5
1711
تگهای خبر: انجمن , شركت , فرهنگ , مد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی