وزیر ارشاد در در برنامه زنده نگاه یك گفت؛

كرونا تا فروردین امسال هزار میلیاد تومان به حوزه فرهنگ خسارت زد

كرونا تا فروردین امسال هزار میلیاد تومان به حوزه فرهنگ خسارت زد دست و هنر: صالحی به مناسبت هفته دولت در برنامه زنده نگاه یك حضور پیدا كرد و به پرسش ها پاسخ گفت. وی اظهار داشت كه تا 24 فروردین امسال خسارت های كرونا بر بخش فرهنگ و هنر بیش از هزار میلیارد تومان بوده است.به گزارش دست و هنر به نقل از مهر، در آستانه هفته دولت، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در برنامه زنده «نگاه یک» ضمن ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه به چند پرسش پاسخ داد. وی اظهار داشت: در ابتدای تصدی بر این وزاتخانه ۹ کلان برنامه تعریف شد و در ۳ سال قبل به دنبال تحقق آنها بوده ایم. یکی از این برنامه ها تکیه بر ظرفیت های مردمی در عرصه فرهنگ و هنر بوده است. به این معنا که ظرفیت عرصه فرهنگ و هنر می تواند بر مردم تکیه کند. مردم مهم هستند. بر این اساس چند اتفاق افتاده که از آن جمله توجه بر کانون ای فراگیر حوزه فرهنگ و هنر است. تشکل های سراسری در اغلب صنوف فرهنگ و هنر غیرممکن بوده و هست. در این حوزه مقدماتی با وزارت کار و امور اجتماعی شد که در هیات دولت نیز عنوان شد تا بتوانند تشکل های سراسری داشته و حتی امکان اتحادیه بزرگ داشته باشند. با این نوع اتفاقات در واقع جریانی پیش می آید که حوزه فرهنگ و هنر بتواند جایگاه واقعی خودرا به دست آورد. بعنوان مثال اتحادیه ناشران با آنکه سابقه ۵۰ ساله هم دارد ولی دارای اتحادیه کشوری نبوده است و با این نوع نگاه ها تقویت مردمی عرصه فرهنگ و هنر مورد توجه قرارگرفت و در این راه متغیرهای زیادی هم دنبال شد.
وی اضافه کرد: در حوزه بهبود کسب و کارهای فرهنگی، چند مساله کلان تعقیب شد؛ ازجمله اینکه کسب کارهای فرهنگی مشمول حمایت های دولتی قرار بگیرند. با این نگاه در دو سال اخیر، تسهیلات اشتغال فرهنگ و هنر در فضای های بانکی تعریف می شود که در شیوع ویروس کرونا به کار ما آمد. بیمه بیکاری نیز باتوجه به مشاغل ناپایدار این حوزه در هیات دولت در حال پیگیری است.
ضرورت عمومی سازی فرهنگ
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره سومین برنامه کلان خود بیان کرد: سومین برنامه، عمومی سازی دسترسی فرهنگ است تا رویدادها و تولیدات فرهنگی و هنری توزیع مناسب پیدا کنند. یکی از قدم هایی که در ۳ سال قبل در امتداد اقدامات پیش از آن صورت گرفته امضای تفاهم نامه با استانداری ها در فضای فرهنگی است که سرعت گرفته است. در این بازه زمانی با ۲۰ استانداری امضای تفاهم نامه داشته ایم. در سال ۹۸، ۲۳۰ هزار رویداد فرهنگی و هنری در استانها داشته ایم. ۱۰۰ سینما در سال ۹۸ در استانها بازسازی و یا ساخته شده است. طرح امید در حوزه سینمایی هم آغاز به کار کرده و در حوزه کتابخانه های عمومی هم ۷۰ کتابخانه شهری و… در طول این مدت شکل گرفته است.
صالحی درباره توسعه کتابخانه های عمومی در سال ۱۳۹۸ بیان کرد: ۷۰ کتابخانه عمومی شهری، روستایی و مرکزی در سراسر کشور همین طور ۳۰ مجتمع فرهنگی و هنری افتتاح شدند. همین طور ۳۶ تفاهم نامه با کشورهای مختلف امضا شده که فرصت تبادلات فرهنگی را مهیا می کند. رایزن های فرهنگی ایران در کشورهای مختلف به رایزن های علمی تبدیل گشته اند. ۴۰ نهاد علمی در فضای تبادلات فرهنگی قرارداد داریم و با بیش از ۱۱۰ موسسه مردمی در ارتباط بودیم تا فقط با دولت ها در تعامل نباشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: انتشار اطلاعات سازمانی و هزینه و عملکردهای سالانه ازجمله هزینه کردهای جشنواره ها و رویدادهای مختلف، حمایت ها و قراردادها و حتی اطلاعات فرایندها و نوبت ها در یک سال قبل مورد تاکید بوده و محقق شده است.

تحقق شعار دولت الکترونیک در عرصه فرهنگ
صالحی درباره تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی با هدف جلوگیری از فساد و شفاف سازی و بهبود جریان کسب کارهای فرهنگی و هنری، اضافه کرد: بیشتر خدمات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوسیله سامانه ها انجام می شود. تصمیم داریم تا مهر و حداکثر آبان ماه پنجره واحد خدمات حوزه فرهنگ محقق شود. صدور بیش از ۱۳۰ مجوز را به بیش از ۳۰ مجوز کاهش پیدا کرده است.
وی درباره ارتقاء محتوایی آثار حوزه فرهنگ و هنر، افزود: بی شک درعرصه کمّی، تولیدات فرهنگ وهنر توسعه قابل توجهی داشته است و در حوزه ارتقا کیفی بر طبق پژوهش های انجام شده مقوله همبستگی اجتماعی را در پنج موضوع باید دنبال نماییم. نخست امید و نشاط اجتماعی، دوم، تحکیم خانواده، سوم عزت و قدرت ملی، چهارم مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی و در آخر مبارزه با بی عدالتی و فساد است. توجه به این موارد همبستگی اجتماعی در دو بخش ارتباط مردم با مردم و مردم با حاکمیت کمک می نماید. انسجام فرهنگی و گفت وگوی فرهنگی نقشه راه ما در این ۹ کلان برنامه بوده است.
صالحی درباره ارزیابی تحقق برنامه های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار داشت: باید قسمت موجودی را دست کم نگیریم؛ بعنوان مثال فرهنگ ریشه دار و پرتوان عرصه اجتماعی سبب تاب آوری در مقابل تحریم ها شده است؛ علاوه براین با بررسی جریان مقابله اجتماع با کرونا نباید به تاثیرات داشته های فرهنگی بی توجه باشیم. بر طبق پژوهش های انجام شده مشخص شد، فرهنگ تعاون اجتماعی و همدلانه در کشور ما بالااست به عبارت دیگر جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، اجتماع گرا هستند.
وی اضافه کرد: پژوهش ها نشان داده است اعتماد بیش از ۷۴ درصد مردم به پزشکان در حد زیاد و خیلی زیاد است. فرهنگ حرمت به پزشکان و همین طور میزان توجه به دعا در دوره کرونا نشان داده است کشور باتوجه به فرهنگ اجتماعی و به اعتبار ریشه تاریخی قابل توجه است. نباید بخش های ایجابی فرهنگ خودمان را دست کم بگیریم که برکاهش طمع دشمنان موثر بوده است.
صالحی در پاسخ به این سؤال که کرونا در حوزه های مختلف همچون حوزه فرهنگ و هنر کشور اثر مخرب داشته و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای جبران این خسارت ها چه اقداماتی داشته است، اظهار داشت: کرونا در حوزه های مختلف اجتماعی و بطور ویژه در حوزه فرهنگ و هنر خسارت هایی را وارد کرده است. یکی از خاصیت های حوزه فرهنگ و هنر ذات جمع گرایانه آن است و محصولات، رویدادها و تعاملاتش به صورت جمع گرایانه است و در زمان شیوع ویروس کرونا حوزه فرهنگ و هنر بیش از هر حوزه دیگری لطمه دیده است.
وی افزود: در طول این مدت حوزه های مختلف فرهنگی و هنری تعطیل شدند و برخی هم به صورت شبهه تعطیل هستند. تا ۲۴ فروردین امسال ارزیابی خسارت های ناشی از کرونا بر بخش فرهنگ و هنر کشور هزار میلیارد تومان بود که دامنه آن بسیار وسیع بود. بعنوان مثال نمایشگاه کتاب تهران پارسال ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد تومان فروش داشته است. حوزه سینما پارسال تا اسفند ۳۰۰ میلیارد تومان فروش سینما داشته است. و یا در بخش های دیگر همچون موسیقی و هنرهای تجسمی نیز خسارت هایی داشته ایم. سالن های نمایشی تهران که حدود ۱۲۰ سالن است تعطیل شدند و در شهرستان ها هم به همین شکل بود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: حق بیمه اعضای صندوق اعتباری هنر به مبلغ ۳۵ میلیارد پرداخت شد، علاوه براین مبلغ ۶۰۲ میلیارد تومان اصحاب و فرهنگ هنر در سامانه کارا ثبت درخواست کرده اند و از این مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. بر طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا متقاضیان دریافت تسهیلات حتی با وجود چک برگشتی می توانند تسهیلات دریافت نمایند.
تسهیلات ارزان قیمت به اهالی فرهنگ در راه است
صالحی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: ۱۲۰ میلیارد تومان نیز بعنوان کمک تسهیلات معیشتی به اعضای صندوق اعتباری هنر پرداخت می شود که بلاعوض است؛ علاوه براین ۲۰۰ میلیارد تومان بعنوان تسهیلات ارزان قیمت نیز به دنبال توافق با سازمان برنامه و بودجه پرداخت می شود. مبلغ دیگری نیز با شرایط تسهیلات ارزان قیمت فرا می رسد که امیدواریم تا یک ماه آینده محقق شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تداوم تولید در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در شرایط کرونایی، اظهار داشت: یکی از راه های کاهش لطمه های ناشی از کرونا تقویت ارتباط حوزه فرهنگ و هنر با اقتصاد فضای مجازی است. کرونا لزوم این مهم را بیشتر نشان داده و توجه فعالان این حوزه به فضای مجازی را تقویت کرده است؛ البته صیانت از مالکیت معنوی و ایجاد گردش اقتصادی باید در این حوزه مورد توجه باشد.
صالحی با اشاره به انعکاس اخبار مربوط به کرونا، بیان کرد: تجربه رسانه ای جدید در ۶ ماه گذشته شکل گرفته است. ۱۰۰ شبکه تلویزیونی و رادیویی و اجتماعی، خبرگزاری، سایت های خبری، شبکه های اجتماعی، ۲۰۰ رسانه خاص استانی برای ایجاد مرجعیت رسانه ای برای انعکاس اخبار کرونا شکل گرفت و سبب شد تا حاکمیت همگرا در حوزه رسانه را تجربه کردیم.
وی با بیان این مطلب که حوزه فرهنگ و هنر حوزه خلاقیت است، اظهار داشت: اقتضاء حوزه فرهنگ هنر این است که هنرمند خودرا با بال و پر ببیند؛ هر مقدار بتوانیم، جریان خلاق را حفظ نماییم جاذبه و ابتکارات بیشتر خواهد شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تلاش کند دو مقوله حفظ آزادی خلاقیت و توجه به حفظ ارزش های دینی را بعنوان دوگانه مکمل نه دوگانه معارض ببیند. تلاش کردم به این نگاه معتقد و پیگیر باشم و البته به اظهارنظرهای انتقادی که حتما مسئولانه است احترام می گذاریم. سعی شده هم فکر نماییم و هم عمل.
وی افزود: تاکید برخی شاید توجه صرف به خطوط قرمز و نظارت ها باشد و به این مساله توجه نداشته باشند که جریان های آزادگرایانه و مسئولانه هنرمندان و پدیدآورندگان کور شود. از طرفی شاید برخی فکر کنند می توان هیچ قرمزی نداشت و بدون توجه به هنجارهای انسانی هر چه خواست نوشت و گفت.
صالحی با اشاره به بررسی ۹۵ هزار کتاب برای ستاندن محوز در اداره کتاب بیان کرد: شاید از بین ۹۵ هزار عنوان تعدادی نا به حق مشروط و یا غیرمجاز شوند این مساله را رد نمی نماییم البته ممکنست برخی نیز نابه حق مجوز دریافت نمایند که ناشی از سلیقه و یا بی توجهی بررس ها بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی توجه داریم، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم، وزارتخانه ملزم به رعایت قانون و مصوبات شورای عالی فرهنگی است، بدین سبب آثار مختلف حوزه فرهنگ ازجمله کتاب و یا تولیدات نمایشی بدون نظارت و بررسی، مجاز به انتشار و اکران نیستند.
صالحی اضافه کرد: منتقدان درباره میزان نظارت ها تصور می کنند در جریان بررسی ها به آسانی از آثار عبور می شود، درحالی که در حوزه های کتاب، فیلم و نمایش این طور نیست؛ تلاش می نماییم در جریان گفت و گو با مولفان و تولیدکنندگان دیگر محصولات فرهنگی موانع برطرف شود.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره وجود برخی واژگان نامتعارف با هنجارهای اجتماعی در ترانه های موسیقی، بیان کرد: زبان فارسی بعنوان میراث ملی با میراث دینی ما عجین شده است و باید به آن تعصب داشته باشیم. حوزه شعر و ترانه و موسیقی توجه بیشتری را می طلبد؛ البته در شورای موسیقی شخصیت های برجسته ای از حوزه شعر و ادبیات فارسی حضور دارند که جایگاه مشخصی دارند.


منبع:

1399/06/06
23:41:18
5.0 / 5
1748
تگهای خبر: آثار , بیمه , جشن , جشنواره
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی