طی یك كارگاه دو روزه انجام می شود

تدوین برنامه راهبردی بهره وری صنایع دستی در اقامتگاه های بومگردی

تدوین برنامه راهبردی بهره وری صنایع دستی در اقامتگاه های بومگردی دست و هنر: پیش نویس یك برنامه راهبردی افزایش بهره وری صنایع دستی در اقامتگاه های بوم گردی تدوین و تنظیم می گردد.به گزارش خبرنگارمهر، كارگاه مشورتی نقش و ارتباط صنایع دستی در بهبود بهره وری اقتصادی و معیشت جوامع محلی و توسعه پایدار فعالیت اقامتگاه های بوم گردی در خانه نقلی كاشان، طی دو روز یعنی 24 و 25 اردیبهشت ماه برگزار می گردد.
در ابتدای این كارگاه آموزشی، اكبر رضوانی مدیر اقامتگاه بومگردی خانه نقلی كاشان اظهار داشت: اقامتگاه بومگردی، در برگیرنده معنا و مفهوم سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد. به این معنا كه یك فضای تاریخی احیا و باز زنده سازی می گردد و این توجه به میراث فرهنگی است؛ از جانب دیگر در این اقامتگاه ها ما پذیرای گردشگران هستیم و به آنها غذاهای محلی و صنایع دستی خویش را هم معرفی می نماییم پس در مجموعه های بومی صرفا بحث اقامت اتفاق نمی افتد و افرادی كه در این حوزه كار می كنند توسعه پایدار، اقتصاد محلی و خانواده محور بودن را مدنظر قرار می دهند.»
این فعال گردشگری افزود: اقامتگاه های بومگردی از یك دهه پیش در ایران پا گرفته و تولید آن از چند سال قبل تابحال سرعت گرفته است، اما باید به این نكته توجه كرد كه آیا تولید این تعداد اقامتگاه بومگردی درست است یا نه؟ امروز، چالش های بسیاری در بحث اقامتگاه های بومگردی وجود دارد اما خوشبختانه این اقامتگاه ها جای خویش را در میان گردشگران باز كرده است و مورد توجه گردشگران قرار گرفته است، با عنایت به توجه گردشگران به این نوع اقامتگاه ها، استفاده از صنایع دستی و معرفی این آثار می تواند در تولید و ترویج این آثار دستی هم موثر باشد.
به گفته رضوانیان، آنچه در بحث اقامتگاه های بوم گردی مهم به نظر می رسد، مبحث توسعه پایدار می باشد. این اقامتگاه ها خانواده محورند و به رشد اقتصاد خرد در جوامع محلی كمك می كنند.
وی همینطور به این كه 25 نقش زیلو در كاشان وجود دارد اشاره و بیان كرد: من از دو استادكار در میبد دعوت كرده ام تا به كاشان بیایند و زیلو ببافند؛ اما كسی نمی آید 380 هزار تومان یا نزدیك به دو میلیون تومان پول بابت یك زیلوی كوچك پرداخت كند از جانب دیگر هیچ كدام از سازمان های دولتی از صنایع دستی كاشان حمایت نمی كنند و آن را بعنوان هدیه در اختیار میهمانان خود نمی گذارند پس من چگونه می توانم به تنهایی صنایع دستی شهرم را معرفی كنم؟!
كسب و كارهای محلی باید به اقیانوس آبی برسند
پورنگ پورحسین، مشاور معاون صنای دستی با اشاره به این كه دنیای كسب و كار از دو اقیانوس تشكیل شده اظهار داشت: ما دو اقیانوس سرخ و آبی داریم. در اقیانوس سرخ، شركت ها به رقابت با هم می پردازند و این رقابت شدید سبب خون آلودشدن آب می گردد اما در اقیانوس آبی استراژی تولید بازار دنبال می گردد و این كه وقتی تقاضا بالا رود بازارهای حدید پدید می آید.
خسرو خندان هم به شكل گیری و رشد گردشگری در كلات خیج در استان سمنان اشاره و بیان كرد: این منطقه، به لحاظ جغرافیایی خیلی سخت و خشن است تا آنجا كه مدیر میراث فرهنگی استان سمنان براین باور بود كه گردشگری در این خطه رشد نمی كند اما ما در كلات خیج كه بهترین زیستگاه یوزپلنگ اسیایی است یك موسسه زیست محیطی و یك تولید كردیم. هم اكنون 100 بافنده در این قسمت از استان فعالیت می نمایند و هر زن، روزی 10 حوله می بافد و از این طریق معاش خویش را تامین می كند.
صنایع دستی نیازمند برندسازی است
خدیجه غنچه مدیر تعاونی روستایی گروه بانوان دشت زردابه (بخشی از كلات خیح) در ادامه این نشست اظهار داشت: اقامتگاه های بوم گردی این امكان را فراهم می كنند تا صنایع دستی، به صورت مستقیم به گردشگران معرفی و عرضه شود و حضور گردشگران با دیدگاه های متفاوت سبب می گردد كه مسئولان این اقامتگاه هاهر روز، به شیوه عرضه و طراحی جدید و همینطور بسته بندی بهتر كارهاشان فكر كنند.
این احیاكننده ماهوت بافی همینطور بیان كرد: امروز در كلات خیج 90 درصد زنان پارچه باف اند در حالیكه چند سال پیش، پارچه بافی در این منطقه، به خاطر درآمد كم، در حال از بین رفتن بود و زنان روستا می گفتند ما رب گوجه فرهنگی درست نماییم بهتر از پارچه بافی است اما خود من با دو تن گوجه فرنگی، رب پختم و 12 میلیون تومان پول جمع كردم و با آن دستگاه خریدم تا پارچه بافی كنم.
غنچه برندسازی را لازمه صنایع دستی دانست و اضافه كرد: ما از رنگ ها و پنبه طبیعی برای بافت پارچه استفاده كردیم و توانستیم برند «چهل دختر» را شكل دهیم. كار ما توانست نشان ملی مرغوبیت دریافت كند. هم اكنون توانسته ایم برای پارچه های خود نشان ملی مرغوبیت دریافت نماییم اما هنوز نتوانسته ایم كارهای خویش را به درستی معرفی نماییم.
مهم ترین چالش صنایع دستی بازاریابی است
بابك مغازه ای فعال گردشگری و طبیعت گردی اظهار داشت: اگر می خواهیم بین صنایع دستی و گردشگری اتفاق خوبی بیفتد باید یك فرآیند شكل بگیرد و پازل این همكاری كامل شود.
به گفته این فعال حوزه گردشگری، مباحث و مسائل متنوعی در حوزه گردشگری و صنایع دستی وجود دارد كه می تواند این دو حوزه را هم راستا كند، اما در این میان چالش بازاریابی یكی از موضوعات مهم حوزه صنایع دستی است كه باید مورد توجه قرار گیرد.
مغازه ای ادامه داد: برای بررسی تجربیات باید ببنیم كه چه اتفاقاتی در حوزه همراهی صنایع دستی و گردشگری افتاده و موفق بوده است و از این الگو برای دیگر موارد استفاده نماییم، با استفاده از كوچكترین جزئیات می توانیم به الگوهای عملی برسیم.
او خاطرنشان كرد: بازبینی ارتباط صنایع دستی با زندگی جوامع محلی یكی از اهداف بررسی برگزاری این كارگاه مشورتی است، صنایع دستی هنوز نتوانسته است در زنجیره خدمت گردشگری جای خویش را باز كند، تولید هیجان در خرید صنایع دستی هم از مواردی است كه می تواند مورد توجه قرار گیرد.
این فعال حوزه گردشگری افزود: در انتها این كارگاه مقرر است چالش ها، فرصت ها و پیشنهادها ما را به یك اقدام برای چرخاندن چرخ دنده ها در حوزه بهره وری از صنایع دستی در گردشگری برساند.
حجم و وزن صنایع دستی برای گردشگران خارجی مهم است
مجید افروزنیا تورگردان و فعال حوزه گردشگری هم در كارگاه مشورتی نقش و ارتباط صنایع دستی در بهبود بهره وری اقتصادی و معیشت جوامع محلی و توسعه پایدار فعالیت اقامتگاه های بوم گردی اظهار داشت: گردشگرانی كه وارد كشور می شوند راهنما را بعنوان امین خود می دانند در این میان، دو دسته توریست وجود دارند، گردشگرانی كه لوكس سفر می كنند و به دنبال صنایع دستی فاخر هستند؛ دسته دوم كسانی كه به نقاط مختلف سفر كرده و ماجراجو هستند؛ از این رو ایران را انتخاب كرده اند و دلشان می خواهد با كارگاه های صنایع دستی آشنا شوند. اما برای هر دو گروه، اصالت صنایع دستی اهمیت دارد.
این راهنمای گردشگری به خصوصیت های صنایع دستی كه می تواند در جلب توجه توریست موثر باشد اشاره و بیان كرد: آنچه برای توریست اهمیت بسیار زیادی دارد این است كه سوغات و صنایع دستی را به همراه ببرد كه سمبل و نمادی از كشور مقصد باشد، یكی از مهم ترین المان ها برای خرید صنایع دستی، حجم و اندازه صنایع دستی است، همینطور قیمت صنایع دستی از دیگر مواردی است كه گردشگران خارجی به آن توجه دارند، عدم ثبات قیمت صنایع دستی برای گردشگران سردرگمی بوجود می آورد.
افروزنیا ادامه داد: اطلاعات كافی در مورد صنایع دستی به گردشگران خارجی داده نمی گردد، متاسفانه صنایع دستی كه بروشوری برای معرفی ندارند و این مورد در خرید گردشگران موثر است، باید سازوكاری برای مدیریت بخش قیمت گذاری صنایع دستی تعیین شود.
به گفته این تورگردان تفاوت قیمت در صنایع دستی سبب شده كه خیلی از گردشگران در عرضه تجربیات خود، به سایر گردشگرانی كه به ایران می آیند سفارش كرده اند از خرید صنایع دستی در بعضی نقاط كشورمان چون میدان نقش جهان خودداری كنند اما آنچه اهمیت دارد این كه معرفی و عرضه صنایع دستی بومی در كنار غذاهای بومی یكی از مولفه های اصلی اقامتگاه های بومگردی در تعریف جهانی آن است كه با استقبال بسیار زیاد گردشگران هم مواجه می گردد.
افروزنیا خاطرنشان كرد: دیدن فرآیند تولید هم یكی از مواردی است كه برای گردشگران بسیار جالب است و اقامتگاه های بومگردی می توانند با تولید كارگاه های زنده تولید صنایع دستی این فرصت را برای گردشگران فراهم نمایند.
صنایع دستی همیشه كاربردی بوده است
حبیب احسانی كارشناس صنایع دستی هم اظهار داشت: همه احساس می كنند صنایع دستی را می شناسند و این مورد همیشه ما را با چالش مواجه می كند، صنایع دستی اصالتا صنعت گذشتگان ما بوده و همیشه جنبه كاربردی و حتی مصرف روزانه داشته است.
به گفته این كارشناس صنایع دستی، هر چیزی كه با دست ساخته می گردد را نمی توان صنایع دستی محسوب كرد چراكه صنعتی پشت آن نیست، به عبارتی در ساخت صنایع دستی مواد شیمیایی نیست و مواد اولیه طبیعی در آن مورد استفاده قرار می گیرد، همینطور تا جایی در تولید صنایع دستی می توان از دستگاه بهره برد كه به خلاقیت خدشه ای وارد نشود.
احسانی افزود: هم اكنون نزدیك به 300 رشته صنایع دستی در كشور ما تولید می شود، متاسفانه خارجی های بیشتر از خودمان صنایع دستی ما را می شناسند و بنابراین صنایع دستی چینی را در ایران خریداری نمی كنند، گفته می گردد كه صنایع دستی چینی در ایران زیاد است اما این ادعا درست نیست.
صنایع دستی باید به سمت خاص پردازی برود
بهروز سیف الهی، یكی از هنرمندان صنایع دستی هم اظهار داشت: تولیدكنندگان بزرگ به معرفی كار خود نیاز دارند و یكیاز بهترین راه ها برای این معرفیاین است كه از ظرفیت اقامتگاه های بوم گردی بهره ببرند.
به گفته این هنرمند نقاشی روی چرم، خص پردازی یكی از مواردی است كه هنرمندان باید به آن توجه نمایند. یعنی توریست دوست دارد، كالایی را سفارش دهد كه روی ان آمده برای فلانی تولید شده است و مشابه این اتفاق در دوره قاجار هم می افتاده است.
هدف از اجرای این كارگاه این است كه پیش نویس یك برنامه راهبردی برای افزایش بهره وری صنایع دستی در اقامتگاه های بوم گردی تدوین و تنظیم شود.


1397/02/28
12:54:48
5.0 / 5
4546
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی