داودی در گفت وگو با مهر:

سوژه های طبقه متوسط فاقد كیفیت اند

سوژه های طبقه متوسط فاقد كیفیت اند به گزارش دست و هنر كارشناس حوزه مد و لباس می گوید: مُدگرایی با توده گرایی متفاوت می باشد اما درجامعه ای كه توده مردم را جوانانی می سازند كه گرفتار بحران فرهنگی هستند، توده و مُد اختلاط پیدا می كند.خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ، زمانی می توانیم بگوییم كه یك «فرم» یا «شكل» از پوشش و لباس به یك «مد» تبدیل گشته است كه آن فرم خاص به مصرف قسمتی از توده های جامعه برسد. یعنی جمعی (توده ای) از جامعه آنرا مصرف كنند. در چنین وضعیتی می توان این سوال را پرسید كه نسبت مدگرایی با جامعه توده ای چیست؟ آیا رواج مد كه با نوعی از مكانیسم «تقلید» پیش می رود، نشانگر این نیست كه جامعه دارای یك فضا یا فرهنگ توده ای شده است؟ برای اینكه در مقطعی از تاریخ و در بعضی از كشورهایی كه فضاهای رادیكال قوت گرفته بود، رواج اشكال خاصی از پوشش ـ كه بعدها تبدیل به مُد شد ـ نتیجه نوعی مقاومت با نظم حاكم داشت، مثلا پانك ها دقیقا از پوشش خاص شان كه «بعدها» مُد شد، برای نوعی نفی نظم موجود در عرصه سیاست و جامعه بهره می بردند؛ یا بعنوان مثال «شلوار جین» برای اولین بار بعنوان پوشش اعتراضی گروه های چپگرا در آمریكا برای همراهی با كارگران معادن و كشاورزان استفاده شد! این ها نشانگر نوعی مقاومت غیرتوده ای و رویكردهای انتقادی بود كه در قیاس با مُدگرایی در جامعه ما بسیار متفاوت می باشد. بنظر می رسد در جامعه ما مدها بیشتر نوعی تقلید صرف از نظم عمومی و توده ای حاكم است و هیچ درون مایه سیاسی یا فكری خاصی را دنبال نمی كند.
باید به فكر عرضه مناسب مُد مطلوب در بازار هدف بوده و با برنامه ریزی استراتژیك مخاطب هدف را با شیوه ارتباطی مناسب جذب كرد
به طور معمول وقتی كسانی از «مُد» پیروی می كنند، در اصل مقرر است نوعی «خاص بودن» را به نمایش بگذارند، مثلا لباسی را می پوشند كه نوعی تمایز را القا می كند، یا مدل مویی را استفاده می نمایند كه كمتر كسی موهایش را با آن می آراید و... ؛ اما بنظر می رسد كه مدها در یك جامعه توده وار به ضد خودشان بدل می شوند؛ برای اینكه همه (هر كسی كه یكبار لباسی یا مدل موی مُد شده را می بیند) فی الفور از آن تقلید می كند و در كوتاه ترین زمان ممكن مدها فراگیر و همگانی می شوند و دیگر خاصیت «خاص» و «متمایز» بودن/كردن را از دست می دهند. به عبارتی در چنین جامعه ای، هر آن كسی كه می خواهد خودرا با پیروی از مُد، «خاص» جلوه دهد، اتفاقا به جریانی پا گذاشته است كه شدیدا افراد جامعه را همسان و هم شكل و یكدست می كند. احیانا یكی از دلایلی كه مدها در جامعه ما زود به زود تغییر می كنند همین است؛ اگر بپذیریم كه فرایندهایی برای همسان كردن و یكدست كردن توده ها در جوامع مصرف كننده مُد وجود دارد، باید دید این ها «پروسه »های طبیعی چنین جوامعی است، یا نه «پروژه» هایی است كه توسط گروه یا گروه های خاصی كه از این وضعیت سود می برند، برنامه ریزی شده است. گفتگوی خبرگزاری مهر با ابوالفضل داودی، كارشناس حوزه مد و لباس و رئیس دانشكده هنر و معماری دانشگاه آزاد یزد، در همین رابطه در ادامه می آید:

داودی درباره سوژه های طبقه متوسط و تاثیر بلاگرها در فضای مجازی بر روی مُد در جامعه می گوید: «در درجه اول باید به این مساله اشاره كنم كه سوژه های طبقه متوسط در كشور، فاقد كیفیت و جاذبه مناسب هستند. درباب این موضوع ها، بحث نوینی با عنوان اینفلوئنسر ماركتینگ مطرح است. اینفلوئنسرها، افراد تأثیرگذار و به صورتی رهبران فكری یك جامعه به شمار می آیند كه در مواردی دارای ارزش و گاهی نیز فاقد ارزش اجتماعی هستند. بعنوان مثال مدیران و رهبران سازمان های موفق، وكلا، پزشكان، معلمان و اساتید رهبران فكری ارزش مدار هستند این افراد اگر رفتار یا محصول یا روشی از پوشش را استفاده می نمایند به سبب برتری یا مناسب تر بودن آن است و تخصص آنان بر قشر عام جامعه تاثیر می گذارد اما اینفلوئنسرهایی همانند هنرپیشه ها و ورزشكاران كه تنها به سبب مشهور بودن محبوب شده اند گاه تاثیرگذاری ارزشی بر مردم جامعه ندارند. در این میان، غالبا افراد ضعیف از منظر خودپنداره، برای ابراز وجود و ایجاد هویت مطلوب، از افراد مشهور و اینفلوئنسرها پیروی و تقلید می كنند. در چنین وضعیتی، گفته می شود افراد مذكور از اینفلوئنسرهای زرد تقلید می كنند.»
بخش عمده ای از وقت جوانان در دنیای مجازی سپری می شود. بنا بر این باید برنامه هایی تنظیم و متناسب با جامعه مجازی و شبكه های اجتماعی اجرا شود
او ادامه می دهد: «به این دلیل باید درباب انتخاب اینفلوئنسرهای اجتماعی و اصلاح چنین الگوهایی اقدامات فرهنگی به عمل آید. درباب اصلاح و انتخاب صحیح اینفلوئنسرها، شیوه های متنوعی همانند جشنواره ها، همایش ها و نشست های فرهنگی وجود دارد كه با استفاده از نمادهای اسلامی و ایرانی، می توان مبنای فرهنگی صحیحی ایجاد كرد. این نشست ها باید با عادت رسانه ای افراد و جوانان سازگاری كامل داشته باشد. در سال های اخیر دنیای مجازی جایگاه ویژه ای یافته و به صراحت می توان بیان كرد، بخش عمده ای از وقت جوانان در دنیای مجازی سپری می شود. بنا بر این باید برنامه هایی تنظیم و متناسب با جامعه مجازی و شبكه های اجتماعی اجرا شود. تابحال موارد محدودی از چنین برنامه هایی اجرا هم شده است اما فاقد كاربرد بوده و نتوانسته تأثیری بر زندگی جوانان داشته باشد.»
از نكاتی كه باید به آن توجه كرد، این است كه مردم در انتخاب لباس به چه نكاتی توجه می كنند. بدین مدلول كه توده وار و همراه با مُد عمل می كنند. باید به این نكته اشاره نمود كه مُد از مقوله توده متفاوت است
این كارشناس حوزه مد و لباس مقوله مُد و توده را از هم جدا می كند اما گاهی آنرا با هم درآمیخته می داند و بیان می كند: «یكی از نكاتی كه باید به آن توجه كرد، این است كه مردم در انتخاب لباس به چه نكاتی توجه می كنند. بدین مدلول كه توده وار و همراه با مُد عمل می كنند. باید به این نكته اشاره نمود كه مُد از مقوله توده متفاوت می باشد. ماهیت مُد بر رفتار جوانان، به خصوص جوانانی كه كاستی های روحی و روانی دارند، تأثیر بیشتر و آشكارتری دارد. در این خصوص، رسانه ای وجود ندارد كه بطور مستقیم مخاطب خودرا هدف قرار داده و بر آنان تأثیر گذارد. تاكنون، اقداماتی انجام شده است اما در شبكه ها مشاهده شده كه بعضی از اینفلوئنسرها با رفتار و كردار خود موجب شكست و یا توقف كامل چنین برنامه هایی شده اند.»
داودی درباره مُد توده وار می گوید: «بنابراین، مدگرایی با توده نیز متفاوت است؛ اما، در زمان هایی توده مردم را جوانانی تشكیل می دهد كه گرفتار بحران فرهنگی هستند، توده و مُد اختلاط پیدا می كنند. به همین دلیل، باید چند اقدام اساسی در این عرصه صورت گیرد. نخست، بایستی از پیشینه اسلامی و ایرانی در مُد بهره برده و آنرا با سیلقه جوانان سازگار كرد. دوم، باید به فكر عرضه مناسب مُد مطلوب در بازار هدف بوده و با برنامه ریزی استراتژیك مخاطب هدف را با شیوه ارتباطی مناسب جذب كرد، برنامه ریزی در زمینه اینفلوئنسرهای ارزش مدار كه بر رفتار جوانان تاثیر شایان توجه ایجاد می كنند هم لزوم دارد، آگاهی بخشی بوسیله رسانه هایی كه عادت رسانه ای جوانان هستند نیز گام مهمی در این زمینه شمرده می شود.»


منبع:

1398/08/25
01:47:23
5.0 / 5
4213
تگهای خبر: جشن , جشنواره , دانشگاه , فرهنگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی