آرشیو مطالب : گردشگران


آغاز گردشگری بدون قرنطینه در یونان

آغاز گردشگری بدون قرنطینه در یونان
محسنی بندپی:

سفر كردن در وضعیت فعلی بازی با مرگ است

سفر كردن در وضعیت فعلی بازی با مرگ است

تعویق تكمیل كلیسایی كه ۱۳۷ سال منتظر مانده بود

تعویق تكمیل كلیسایی كه ۱۳۷ سال منتظر مانده بود

اقامتگاه بومگردی دوهزار

اقامتگاه بومگردی دوهزار

چرا قدیمی ترین شركت مسافرتی ورشكسته شد؟

چرا قدیمی ترین شركت مسافرتی ورشكسته شد؟

بازی بر سر هویت بنای تاریخی زندان اسكندر در یزد!

بازی بر سر هویت بنای تاریخی زندان اسكندر در یزد!

نیاوران و سعدآباد به روند عادی فعالیت خود برگشتند

نیاوران و سعدآباد به روند عادی فعالیت خود برگشتند

ورود به كویر مرنجاب تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد

ورود به كویر مرنجاب تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد

آژانس خلاقیت كیش ایران

آژانس خلاقیت كیش ایران

گردشگران عرب ۶ و نیم برابر بیشتر از متوسط جهانی خرج می كنند

گردشگران عرب ۶ و نیم برابر بیشتر از متوسط جهانی خرج می كنند

علی رغم جنگ، بیش از یك میلیون توریست خارجی از سوریه دیدن كردند

علی رغم جنگ، بیش از یك میلیون توریست خارجی از سوریه دیدن كردند
در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری بازارچه های نوروزی در استان های كم توریست سودی ندارد

برگزاری بازارچه های نوروزی در استان های كم توریست سودی ندارد
در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مخاطب اصلی بازارچه های نوروزی ساكنان شهرها هستند نه مسافران

مخاطب اصلی بازارچه های نوروزی ساكنان شهرها هستند نه مسافران
در گفتگو با مهر عنوان شد؛

برگزاری بازارچه های نوروزی در شهرهایی جز مركز استان فایده ندارد

برگزاری بازارچه های نوروزی در شهرهایی جز مركز استان فایده ندارد
مدیركل میراث فرهنگی استان اصفهان:

كمپین بسته بندی صنایع دستی تشكیل می گردد

كمپین بسته بندی صنایع دستی تشكیل می گردد
معاون صنایع دستی كشور:

همكاریوزارت خارجه با معاونت صنایع دستی

همكاریوزارت خارجه با معاونت صنایع دستی

ساماندهی فروشگاه های صنایع دستی

ساماندهی فروشگاه های صنایع دستی
مدیركل میراث فرهنگی یزد خبر داد:

رویكردهای میراث فرهنگی استان یزد

رویكردهای میراث فرهنگی استان یزد
دست و هنر
dastohonar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت دست و هنر محفوظ است

دست و هنر

هنر و صنایع دستی